Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Welke hond is baas in huis?

manhond300Een hond is voor velen een goede vriend in huis. Ze hebben er „vriendschap" van, hebben een aanspreekpunt, vooral voor mensen die alleen zijn is dat belangrijk. Ze kunnen er mee gaan wandelen, hebben er lichamelijke activiteit door. Maar een hond die als huisdier alleen is in het gezin en overdag vaak alleen wordt gelaten, of waar onvoldoende aandacht wordt aan geschonken, wordt ziek. De oplossing is: een tweede hond. Maar sommige mensen die wel voldoende tijd hebben verkiezen toch ook nog een tweede hond in huis. Dat kan natuurlijk voor problemen zorgen, omdat altijd één dier dominant wil zijn tegenover het andere. Als één van de beide honden reeds een tijdje in huis is, en er komt een jong hondje bij, kan jaloersheid het evenwicht en de harmonie verstoren. Vooral als de aandacht zal gesplitst worden zal het oudste dier voor problemen zorgen. Het baasje moet er op letten dat het de rangorde respecteert: eerst het oudste dier eten geven, op dezelfde wijze en even veel aaien, ermee gaan wandelen en mee spreken als vroeger. Pas op de tweede plaats komt het jonge hondje. Na een tijdje zal je merken dat zich een soort hiërarchie zal vestigen en meestal zal dat de oudste zijn die het commando overneemt. Zo lang het laatste hondje klein is, is het niet verstandig de beide honden alleen te laten. Het kan gebeuren dat de oudere hond zijn jaloersheid zal botvieren en het jonge diertje zal verwonden. Als het jonge hondje aanvaardt om een ondergeschikte rol te spelen, zullen de problemen vanzelf verdwijnen en is er niets aan de hand. Lukt dat niet, en wil het jonge dier als het opgroeit toch ook een dominante rol gaan spelen, dan dreigen er ernstige problemen. Die kunnen eigenlijk maar opgelost worden als beide honden worden gesteriliseerd. Anders dreigen echt heel grote problemen als de hormonen het commando overnemen. De spanning zou anders tot grote problemen kunnen leiden. Je moet wel uitkijken en aanvaarden dat het meest dominante karakter de leiding neemt. Maar je moet streng zijn met de beide dieren. De meest dominante - en wellicht is dit de oudste - zou anders misbruik maken van de situatie. Trouwens, een hond die vroeger al te veel werd toegelaten, zal als er een nieuwe hond bijkomt, dit veel moeilijker accepteren dan als het dier van tevoren aanvaard had dat het baasje eigenlijk de meester is en dat nukkigheden niet van toepassing zijn. Ook hier pluk je de vruchten van een kordate en goede aanpak.

 

honden

 

 

 

Als je meer dan één hond wenst te houden, dan zal je moeten aanvaarden dat één van beide dominant wordt en de baas speelt.