Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Vanaf hoeveel lawaai kan je doof worden?

Heel wat jongeren lopen in luidruchtige disco’s groot gevaar op ernstige en blijvende gehoorschade. Heel wat jongeren lopen in luidruchtige disco’s groot gevaar op ernstige en blijvende gehoorschade.

 

Niet meer kunnen horen is de grootste straf die een mens kan overkomen. Voor sommigen is doofheid erger dan blind zijn. Het verarmt elk contact met de buitenwereld en hoewel we geen enkel zintuig kunnen missen, is niet meer of zeer slecht horen een geweldige handicap. Toch springen velen roekeloos met het gehoor om. Het gehoor beschermen is dus een levenslange opdracht.

We staan er eigenlijk niet bij stil, maar toch is het een wonder dat we kunnen horen. Een heel ingewikkeld systeem van buitenoor tot binnenoor en een net van zenuwen zorgt er voor dat geluidsgolven via prikkels naar onze hersenen worden gestuurd en geïnterpreteerd worden in bruikbare informatie. Zo weten we wanneer lawaai op gevaar wijst, of wanneer het geluid aangename informatie levert, zoals muziek van een symfonisch orkest. Het oor is dus een heel gevoelig orgaan, want zelfs minieme geluidsprikkels kunnen worden ontvangen en ontleed. Toch springen vooral heel wat jongeren er heel roekeloos mee om. Maandagdoofheid is een verschijnsel dat heel wat leraren herkennen in de klas. Dan slaat de discodoofheid bij jongeren toe.

Bij heftig lawaai hebben we allemaal de spontane reactie de oren te stoppen, de handen tegen de oren te drukken, een heel vervelend gezicht op te zetten. Te heftig of brutaal lawaai wordt als onplezierig, zelfs als hinderlijk, soms als pijnlijk ervaren. En dat is het ook. De gevarengrens voor het menselijk oor ligt om en nabij de 80 decibel. Onder de 80 decibels is de kans op gehoorschade haast niet bestaande, zelfs al moet iemand zijn leven lang in een dergelijk geluidsniveau werken. Dat gebeurt veel, in allerlei ateliers: plaatslagerijen, garages, drukkerijen. Maar soms wordt dat niveau ook overschreden. Gelukkig worden door veel werkgevers oordoppen ter beschikking gesteld en dat is maar goed ook, want boven de 80 decibels is de kans op blijvende en onherstelbare gehoorschade zeer reëel. Hoe hoger het decibelgetal en hoe langer de duur dat de patiënt eraan wordt blootgesteld, des te ingrijpender kan het letsel worden. Natuurlijk is het niet zo erg als je eens vijf minuten aan 100 decibels hebt blootgestaan, maar geregeld aan 90 decibels bloot staan is veel gevaarlijker. Het oor moet tijd hebben te recupereren. Men neemt aan dat het oor viermaal meer tijd nodig heeft om te recupereren dan het heeft blootgestaan aan lawaai. Telkens wanneer het geluidsniveau met 3 decibels omhoog gaat, mag u er maar half zo lang worden aan blootgesteld. Bijvoorbeeld als je bij 83 decibels vier uur maximum blootgesteld mag zijn, dan is dat bij 86 decibels amper nog 2 uur.

De pijngrens ligt rond de 120 decibel. Dat is het geluid van een opstijgende straaljager. Boven dit niveau treden beslist blijvende beschadigingen op van het oor. Ook mensen die beroepshalve met erg veel lawaai moeten omgaan en zich niet voldoende beschermen, lopen kans compleet doof te worden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij uitbaters van dancings, caféhouders, mensen werkzaam in staalwalserijen, drukkerijen en plaatslagerijen.

We hebben er dus alle belang bij voorzichtig te zijn met lawaai en oorbeschermers te gebruiken. Ook luisteren naar muziek met oortjes kan blijvende schade veroorzaken aan het oor, als dit te langdurig te luid staat.