Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Goederen op bouwwerf gestolen… wie draait op voor de schade?

Diefstal op een bouwwerf? Het gebeurt maar al te vaak. Maar kan de aannemer de kosten van de gestolen goederen verhalen op de bouwheer? Niet zo maar! Diefstal op een bouwwerf? Het gebeurt maar al te vaak. Maar kan de aannemer de kosten van de gestolen goederen verhalen op de bouwheer? Niet zo maar!

 

Het gebeurt heel vaak: je bent aan het bouwen of verbouwen en de goederen staan op de werf die weliswaar afgesloten is, maar toch gemakkelijk toegankelijk. Meestal volstaat het de draadhekken te verplaatsen en je kan met het bouwmateriaal en werktuigen aan de haal gaan.

’s Anderendaags ’s morgens komt de aannemer aan om de werken voort te zetten, maar stelt de diefstal vast. De vraag is: wie zal dat betalen? De aannemer of de bouwheer?

Zoals dat gebruikelijk is, laat de aannemer materialen op de werf staan: bakstenen, cement, houten kepers, kruiwagens, blauwe hardsteen enz... Op een nacht is een aantal van het alaam en de bouwmaterialen gestolen. Geen spoor van de daders uiteraard! Wat als de aannemer een factuur aan de bouwheer wil aanbieden van deze gestolen goederen? Is dit gerechtvaardigd?

De wet is daar ondubbelzinnig over: of de materialen nu bij de aannemer thuis zijn geleverd of op de werf waar hij uw huis aan het bouwen is, toch blijft enkel en alleen de aannemer verantwoordelijk voor het bewaren van de materialen, zelfs al zou u ze aangenomen hebben op uw domein. Als de materialen niet kunnen worden opgeleverd, zoals bij een diefstal dan blijft de aannemer verantwoordelijk en niet de bouwheer.

Kan evenwel de aannemer aantonen dat het gaat om een geval van overmacht en dat ondanks alle voorzorgen het materiaal toch werd ontvreemd, dan is de eigenaar van de materialen aansprakelijk. Hier zal dan moeten worden uitgemaakt wie de leverancier is of wie de materialen besteld heeft. Is dat de bouwheer, dan zal hij de gevolgen moeten dragen, maar gebeurt alles door tussenkomst van de aannemer, dan kan hij zijn verantwoordelijkheid niet afschuiven op de kosten van de bouwheer.

Als de materialen door de aannemer worden geleverd, dan kan hij de kosten dus niet verrekenen op de rug van de bouwheer. Heeft de bouwheer de materialen geleverd en moet de aannemer dan instaan voor de vervanging, dan zal de bouwheer uiteraard moeten betalen. Maar de architect moet daar ook behulpzaam kunnen bij zijn. Het wijst erop dat het van het hoogste belang is dat er goede afspraken worden gemaakt vooraleer aan de constructie van een huis wordt begonnen.