Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Mag je zelf een testament schrijven?

Om ruzie over je nalatenschap te voorkomen is het beter een testament op te stellen. Om ruzie over je nalatenschap te voorkomen is het beter een testament op te stellen.

 

Veel weduwen maken het mee: hun man is gestorven en de kinderen hebben ruzie gemaakt over de erfenis en de verdeling van een aantal goederen. Zelfs over eenvoudige zaken zoals een lamp of een fotoalbum wordt er vaak ruzie gemaakt, laat staan over geld en duurdere bezittingen.

Daarom willen veel weduwen dat alles goed geregeld is bij testament, om op die manier te proberen om ruzie onder de kinderen te voorkomen, nadat zij er zelf niet meer zijn.

Als de overblijvende weduwe dan zelf sterft, worden alle bezittingen sowieso verdeeld. Kan je om alles wat serener te laten verlopen, een testament laten opmaken bij de notaris? En hoe gaat dat in zijn werk? En kan ze zelf een testament schrijven en hoe verloopt dat?

Je mag er van uitgaan dat heel veel lezers die wat ouder zijn, met hetzelfde probleem worstelen, maar er meestal niet over durven praten.

Je kan inderdaad steeds een testament laten opmaken bij een notaris van uw keuze. Hij zal er je zeker verdere uitleg over verschaffen. Wanneer je dit doet, zal hij de papieren in orde brengen om het testament te registreren.

Ook kan je altijd zelf een testament opmaken. De belangrijkste voorwaarde is dan wel dat het document eigenhandig geschreven is. Je kan het bijgevolg niet typen, het moet in je eigen handschrift geschreven zijn. Enkel het origineel is geldig. Kopieën of duplicaten zijn niet rechtsgeldig.

Een testament hoeft niet lang te zijn, het kan enkel een opsomming bevatten van je bezittingen en diegene aan wie je ze nalaat. Je kan het testament zelf bewaren, op een veilige plaats (zoals een kluis), maar beter is om het te overhandigen aan een notaris. Die zal het voor jou (gratis) nalezen, je kunnen wijzen op eventuele fouten en tekortkomingen, en het laten registreren. Dit gebeurt in het Centraal Register der Laatste Wilsbeschikkingen. Op deze manier kan je je wensen bekendmaken en geruzie vermijden.