Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Wat als je ex-man zijn schuld niet wil betalen?

Veel vrouwen die door hun man verlaten worden komen in de armoede terecht. Wat kunnen ze hiertegen doen? Veel vrouwen die door hun man verlaten worden komen in de armoede terecht. Wat kunnen ze hiertegen doen?

 

Een probleem waar veel alleenstaande vrouwen mee te maken hebben als hun man hen verlaten heeft, is de schuld. Veel vrouwen maken het mee dat ze een behoorlijke een som geld tegoed hebben van hun man, maar die wil niet betalen.

Daardoor zitten veel vrouwen zo’n beetje aan de grond, en worden er ziek van zodat ze ook niet meer kunnen instaan voor hun eigen onderhoud. Geld moeten krijgen van het ziekenfonds of van het OCMW is geen weelde. De vraag is of die vrouw haar geld kan opeisen van haar ex-man, die beweert daar niet te kunnen voor instaan. En wat als hij intussen een erfenis krijgt, bijvoorbeeld van overleden ouders?

Het antwoord is eenvoudig: Wie een schuld heeft tegenover een schuldeiser, staat met al zijn goederen in voor de betaling van deze schuld, wat die ex-man ook beweert. Dit geldt ook voor de goederen die voortkomen uit een erfenis die de schuldenaar te beurt valt. Ook deze goederen kunnen zo nodig door de onbetaald gebleven schuldeiser in beslag worden genomen tot betaling van zijn schuldvordering. Dat schuldenaar en schuldeiser in dit geval gewezen echtgenoten zijn, heeft geen enkel belang.

Maar het is altijd verstandig een advocaat te raadplegen. Indien de vrouw niet meer beschikt over voldoende inkomsten om de tussenkomst van een advocaat te bekostigen, zal ze vrijwel zeker in aanmerking komen voor kosteloze rechtshulp door een pro deo-advocaat. Om hierover meer informatie te krijgen kan men zich geheel kosteloos wenden tot de wetswinkel, waar men iedereen op weg zal helpen om een pro-deo-advocaat in te schakelen. Men mag beslist de zaak niet op zijn beloop laten, dat zou al te gemakkelijk zijn voor de man om er zich goedkoop vanaf te maken en zijn plichten tegenover de vrouw die hij verlaten heeft niet na te komen.

Maar deze theorie is uiteraard ook van toepassing als de vrouw haar man verlaat. Ook zij moet haar verplichtingen nakomen.