Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Mag je draadafsluiting rond je tuin zetten?

Je wil een haag of een draad rond jouw tuin plaatsen? Dan is  niet alles zomaar toegelaten. De gemeente waar je woont, kan je uitsluitsel geven. Je wil een haag of een draad rond jouw tuin plaatsen? Dan is niet alles zomaar toegelaten. De gemeente waar je woont, kan je uitsluitsel geven.

 

Veel mensen voelen zich niet veilig in open bebouwing, tenzij hun tuin en huis helemaal afgeschermd is. Bij voorkeur met een muur, maar zeker met een draad en begroeiing. Niet alle buren zijn daarmee gediend en sommigen die ernaast wonen en slechts een kleine tuin hebben, zouden liever geen afsluiting zien, om op die manier samen te profiteren van een “nog grotere tuin”. Dat is natuurlijk niet de bedoeling van de eigenaar van de grote tuin, die niets liever wil dan meer privacy en een groter gevoel van veiligheid. Bovendien geeft een afgesloten tuin ook meer zekerheid en veiligheid voor de kinderen. Op die manier kunnen ze gemakkelijker binnen “het domein” worden gehouden.

De vraag is: wat mag er en vooral wat mag er niet. Want niet op alle plaatsen is zomaar alles toegelaten.

Bijvoorbeeld zo moet je uitmaken en zeker weten hoever je van een scheidingslijn moet blijven als je een draadafsluiting rond de tuin wil plaatsen. Er zijn ook verschillende andere mogelijkheden, zoals: de ene kant die is afgezoomd met een muur of een haag, terwijl het achteraan open is, of omgekeerd.

Hoever moet jouw draad van deze afscheidingen staan?

Eigenlijk is het duidelijk: Voor dergelijke problemen kan je je best en veiligst wenden tot de technische dienst van de gemeente, waar men je zal inlichten over de plaatselijke gebruiken, die verschillen van stad tot stad, van gemeente tot gemeente. Het maakt het dus onmogelijk een algemene regel voorop te stellen.

Het kan zijn dat in jouw stad of gemeente geen plaatselijke gebruiken zijn voorzien. Dan gelden de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en het Veldwetboek (wet van 7 okt. 1886). Deze bepalingen kan je eveneens opvragen op de technische dienst van de gemeente waar je woont.

Sommige gemeenten voorzien dat je drie meter van de scheidingslijn moet blijven voor hoge bomen, terwijl dat in andere gemeenten acht meter is.

Als een boom er meer dan 20 jaar staat, heeft hij “rechten” verworven en mag je hem zomaar niet rooien.