Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Mag je zoon een brommer kopen zonder je toestemming?

Kan je minderjarige zoon een brommer kopen, als je dat zelf te gevaarlijk vindt? Wat zegt de wet daarover? Kan je minderjarige zoon een brommer kopen, als je dat zelf te gevaarlijk vindt? Wat zegt de wet daarover?

 

Veel ouders zitten met grote vragen over hun bevoegdheid, over hun rechten en plichten, over de wijze waarop ze met hun kinderen moeten of mogen omgaan. Dat was vroeger veel eenvoudiger omdat ervaring, gezond verstand en sociale controle veel duidelijker waren. Tegenwoordig wordt alles bij wet geregeld en sommigen lopen er de kantjes af.

Zo is het niet gemakkelijk als ouder met opgroeiende jeugd, want de druk van hun vriendenkring noopt hen soms tot aparte en vaak gevaarlijke keuzes. Zo bijvoorbeeld: als je zoon van vijftien een brommer wil.

Ouders zijn daar meestal tegen gekant vanwege het gevaar, omdat ze vrezen voor de veiligheid van hun kinderen. Dit onderwerp levert thuis doorgaans discussies op en vaak ook ettelijke ruzies.

Puberende kinderen willen hun voornemen vaak echt uitvoeren en als ze er geen geld voor krijgen, zorgen ze er zelf voor door in het weekend en tijdens de vakantie te gaan werken als student bijvoorbeeld. Ze hebben dan geld genoeg gespaard voor bijvoorbeeld een occasietje waar ze zelf kunnen aan sleutelen, want een paar vrienden hebben dat ook zo gedaan en die crossen de zaterdag en zondag in de buurt rond.

Ouders houden dan hun hart vast dat er niets ernstigs zou gebeuren.

De vraag is evenwel: Kunnen jongelui buiten de wil van hun ouders om zo’n brommer kopen? Ze beweren dan wel dat ouders zich niet kunnen verzetten tegen hun voornemen, want dat de jeugd ook al zelfbeslissingsrecht heeft vanaf de leeftijd van vijftien. Kan dit zomaar en hebben ouders geen enkel wettelijk middel om hem tegen zichzelf te beschermen?

Wel de wet is duidelijk: Een minderjarige mag geen rechtshandelingen stellen. Iemand die meerderjarig is - en voor de hand liggend zijn dat zijn ouders - moet hem vertegenwoordigen. Wel zijn er uitzonderingen in de wet die de jongelui toelaten dagdagelijkse handelingen te stellen. Ze mogen natuurlijk een zakje snoep of friet, een cd, een radiootje kopen, of een brood en worst. Maar de aanschaf van een brommer valt niet onder de dagdagelijkse handelingen. Hier hebben de ouders wel degelijk zeggenschap over. Koopt de minderjarige zoon de brommer toch aan en oordeel je zelf dat zijn onderscheidingsvermogen niet voldoende is, dan kan je  naar de rechter stappen om de aankoop nietig te laten verklaren. Maar de rechter legt voor het onderscheidingsvermogen de grens gewoonlijk bij 12 jaar.

Als hij dus toch die brommer koopt, dan kan je alleen maar hopen dat hij geen domme dingen doet. Een goed gesprek vooraf zou eigenlijk beter zijn dan een stap naar de rechtbank.