Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Nieuw onderzoek waarschuwt: jongeren horen steeds slechter!

Het is onrustwekkend dat vooral veel jongeren last beginnen te krijgen van slechthorendheid. Het is onrustwekkend dat vooral veel jongeren last beginnen te krijgen van slechthorendheid.

 

NKO-artsen oftewel neus-keel-oorartsen beginnen zich ernstige zorgen te maken. Het aantal mensen met een gehoorprobleem neemt voortdurend toe. Dat is niet enkel het gevolg van de vergrijzing van de maatschappij, wat in dat geval een normaal te verklaren fenomeen zou zijn, maar het treft vooral jongvolwassenen en jongeren, zelfs zeer jonge mensen.

Dat wees een recente studie uit gepubliceerd door de Harvard-university. De verklaring ligt uiteraard in het gedrag van jongeren en de gevolgen die jongvolwassenen op latere leeftijd daar van meedragen.

Bekijk de leerlingen die naar school stappen: de helft heeft oortjes in. Bekijk de fietsende leerlingen: bijna driekwart heeft oortjes in. Dat is niet enkel gevaarlijk in het verkeer omdat een deel van de elementen van gevaar hen ontgaan, maar het beschadigt langzaam maar zeker het binnenoor. De trilharen worden namelijk beschadigd door intens en langdurig lawaai. Daarvoor werd al gewaarschuwd door artsen en mensen in instituten voor doven en gehoorgestoorden, omdat lawaai boven de tachtig decibel niet enkel stress en hart- en vaatziekten kan veroorzaken, maar op termijn ook gehoorschade. Lawaai boven de 100 decibel veroorzaakt zeker schade als het een tijd voortduurt en vanaf 120 decibel is de waarneming van het geluid zelfs onmiddellijk pijnlijk.

Grappen zoals het afknallen van voetzoekers in de nabijheid van het oor - zoals in sommige carnavalsstoeten wel eens gebeurt, of onder jongeren om elkaar te laten schrikken - kan blijvende gehoorschade aanrichten, zelfs doofheid! Niet doen.

Men spreekt van perceptie- of waarnemingsdoofheid als de oorzaak van deze vorm van doofheid gelegen is in het binnenoor, in de zenuwverbindingen naar de hersenen of in de hersenen zelf. Vroeger kwam ze vooral bij oudere mensen voor. De laatste tijd duikt - zoals gezegd - deze handicap steeds vaker op bij jongelui, die zich aanhoudend blootstellen aan lawaai van 85 decibel of meer.

Dat is ook recent vastgesteld in militaire recruteringscentra. Zo zagen Franse militaire artsen er zich toe verplicht een record aantal jongemannen af te keuren omwille van slechthorendheid.

Jongeren die vaak in discotheken rondhangen, lopen een verhoogde kans op waarnemingsdoofheid en ook zij die niet kunnen studeren of circuleren met oortjes met luide muziek in de oren, hypothekeren de gezondheid van hun gehoor op termijn heel zeker! Ouders doen er dus goed aan hun kinderen te waarschuwen en hen te wijzen op het imminente gevaar van doofheid of in het beste geval slechthorendheid!