VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Nieuwe campagne rond bierbeleving in de Westhoek

‘Tournée locale’ plaatst de authenticiteit van de streek in de kijker Het provin...

Zes nieuwe tentoonstellingen over 1917 in de Westhoek

Westtoer presenteert ‘1917 Totale Oorlog in Vlaanderen’ Westtoer en zeven gemeenten uit...

Een hond weet of je eerlijk bent of te wantrouwen

Zowel honden als kinderen voelen aan welke personen te vertrouwen zijn en wie niet. Het is dus van groot belang ook voor je huisdieren dat je een constant gedrag vertoont waarop ze kunnen vertrouwen. Zowel honden als kinderen voelen aan welke personen te vertrouwen zijn en wie niet. Het is dus van groot belang ook voor je huisdieren dat je een constant gedrag vertoont waarop ze kunnen vertrouwen.

 

Heb je het al gemerkt… kinderen voelen zich spontaan aangetrokken tot bepaalde mensen, terwijl ze anderen zullen negeren. Ze hebben nog een natuurlijk en onvervalst oordeelsvermogen over wie om anderen geeft of niet. Kinderen voelen of ze iemand vertrouwen mogen geven en of ze iemand kunnen vertrouwen of niet. Als ze merken dat je iemand ten onrechte behandelt, dan zal het kind daar niet verbaal op reageren, maar wel gevoelsmatig afstand nemen van zulke mensen. Dat geldt merkwaardig genoeg ook voor dieren.

Als een hond ziet dat je iemand niet helpt, een behoeftige persoon nadelig behandelt, dan zal de hond daar zijn conclusies uit trekken en ook jou veronachtzamen, links laten liggen, zich minder tot jou aangetrokken voelen.

Honden en kinderen zijn experten in het lezen van menselijke gedragingen. In het Amerikaanse blad “Animal Cognition” is een studie van wetenschappers gepubliceerd die aantoont dat het gedrag van een hond verandert als hij merkt dat iemand niet te vertrouwen is. Ook aan de universiteit van Kyoto in Ja     pan werd een merkwaardige studie verricht. Daar werden honden getoond waar wat voedsel verborgen was onder een doos. Nadien werd een doos getoond waaronder geen voedsel verborgen zat. Nadien werd de hond opnieuw getoond onder welke doos het voedsel verbogen zat.

Als nadien door de persoon een verkeerde doos werd aangeduid, vertrouwde slechts 8 percent van de honden die persoon nog. Als nadien een vreemd persoon in contact gebracht werd met de honden, die telkens een goede doos aanduidde waaronder voedsel verborgen zat, dan vertrouwden de honden deze persoon in de plaats van de eerste persoon.

Dat wijst er op dat een hond uw gedrag altijd bestudeert en onthoudt. Het is dus van het grootste belang een gedrag te ontwikkelen waarin de hond vertrouwen kan stellen. Het is een kwestie van veiligheid, correctheid en vertrouwen. Dat geldt trouwens ook voor kinderen. Zij weten best welke volwassene ze kunnen  vertrouwen en waar ze zich veilig bij kunnen voelen.