Nieuw wandelnetwerk Velden en Meersen in het Brugse Ommeland

Het provinciebedrijf Westtoer presenteert het elfde wandelnetwerk in de provincie West-Vlaanderen: V...

De Kust verwelkomt Beaufort2018

Kunst en ontspanning aan zee De Provincie West-Vlaanderen en Westtoer hebben de zesde editie van Be...

VTM koken-gezicht An Steyvers laat je van Peer proeven

Proef Peer op 78 verschillende manieren ‘Proef van Peer’, met die slogan prijst An Stey...

Westtoer presenteert wandelmogelijkheden voor hondenliefhebbers aan de Kust

Met de hond aan zee Het provinciebedrijf Westtoer heeft voor de Kust de wandelmogelijkheden voor ho...

Vaak ontstaan discussies tussen verhuurder en huurder van een woning over wie moet opdraaien voor welke kosten. Maar wat zegt de wet?

 

Heel vaak is er een discussie en onduidelijkheid over wie welke schade moet betalen aan een woning: de huurder of de verhuurder. Neem bijvoorbeeld een beschadigde trap of het pleisterwerk van het plafond dat naar beneden komt. Eigenaars stellen dat alles wat aan de binnenkant van het appartement gebeurt of stuk gaat, ten laste van de huurder valt.

De wet bepaalt evenwel niet in detail welke werken door de huurder en welke door de eigenaar moeten worden gedaan. Wel is algemeen omschreven dat de eigenaar-verhuurder alle werken moet uitvoeren die nodig zijn voor de handhaving van de woning en voor het in stand houden van goede huuromstandigheden. Deze verplichting is van toepassing bij de aanvang, maar ook tijdens de gehele verhuurperiode. Natuurlijk kan alles worden omschreven in het huurcontract en dus is het aan te raden hierin even te kijken of er daaromtrent iets bepaald is in het contract.

Het begrip noodzakelijke werken is inderdaad een vage omschrijving. Omdat de wet geen details verstrekt, moeten we terugvallen op vergelijkbare uitspraken van de rechtbanken die terzake bevoegd zijn. Doorgaans is het inderdaad zo dat constructieve elementen voor het in stand houden van de woning ten laste van de verhuurder-eigenaar vallen. Daarin zitten dus zeker dakgoten, dakbedekking, muren, schouwen, maar ook vloeren en trappen, tenzij dat in beperkte mate zou zijn en veroorzaakt door het gebruik van de huurder. Ook herstellingen die noodzakelijk zijn vanwege veroudering van het pand of goed, vallen ten laste van de verhuurder.

Klein onderhoud valt ten laste van de huurder. Ook binnenschilderwerk, bepleistering van muren tot op één meter hoogte, vloertegels die gebroken zijn, ruiten die gebroken zijn, tenzij dit veroorzaakt is door overmacht, stormweer, een catastrofe. In dat geval is de verhuurder-eigenaar verantwoordelijk voor de herstelling. De vraag is hoe die schade aan de trap en het plafond er bijvoorbeeld gekomen zijn. Als de oorzaak ligt bij lekken in het dak is de verhuurder verantwoordelijk. Als het om veroudering gaat eveneens, maar als u een kast verschoven heeft en er bij die verhuizing een uitstekend gedeelte tegen het plafond terecht kwam, dat is de huurder aansprakelijk en verantwoordelijk.

Het vernieuwen van behangpapier is bijvoorbeeld ook ten laste van de huurder, tenzij andere overeenkomsten in het huurcontract vermeld staan. De verhuurder is wel verplicht een onberispelijk pand of woning aan te bieden bij de start van de huur, maar dit moet op dat ogenblik door de huurder geëist worden en mogelijke gebreken moeten hem per aangetekend schrijven worden meegedeeld.

 

De helft van de volwassenen heeft slaapstoornissen. Onrustige benen in bed kunnen worden bekampt met magnesium. Noten en chocolade eten kunnen helpen.

 

De helft van de volwassen bevolking ouder dan dertig jaar heeft te maken met slaapproblemen. Sommigen kunnen maar moeilijk inslapen, terwijl anderen een onrustige slaap hebben of te vroeg in de ochtend wakker worden en uren liggen te woelen zonder opnieuw de slaap te kunnen vatten.

Als belangrijkste oorzaken voor deze slaapproblemen worden onder andere stress, pijn en psychische klachten genoemd. Ook lawaai, kou, een slecht bed, koffie en alcohol kunnen een rol spelen. Verder blijkt dat bijna een op de drie slaapproblemen wordt veroorzaakt door een verkeerde omgeving of verkeerde gewoonten.

Deze patiënten hebben vaak overdag last van slaperigheid, geheugenproblemen, concentratiestoornissen en prikkelbaarheid. Bij slaap-apneu bijvoorbeeld, waarbij de ademhaling een paar seconden ophoudt, kunnen door een nog onbekende oorzaak beschadigingen in delen van de hersenen die zich met de regulering van slaap bezighouden, ontstaan.

Ook het restless legs syndrome, of onrustige benen, is een kwaal die tot slaapstoornissen kan leiden. Mensen die aan dit syndroom lijden, hebben last van een branderig en kriebelend gevoel in de benen. Dit nare gevoel houdt pas op als de benen worden bewogen. Het is dus verstandig met rusteloze benen even langs de dokter te gaan, wanneer dit tot slaapproblemen leidt. Overigens hebben veel zwangere vrouwen met deze kwaal te kampen. Gewoonlijk helpt het als de patiënt magnesium als voedingssupplement inneemt. Ook chocolade eten en noten, kan helpen. Een leuke gedachte om onrustige benen in bed tot bedaren te brengen.

En een uittekend natuurlijk middel om gemakkelijker de slaap te kunnen vatten is een middel op basis van Escholtzia.

Denk daarbij aan Escholcin van Fytobell met CNK bestelnummer voor de apotheek: CNK: 2899-912.

Je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

 

We hebben cholesterol nodig. Het eitje is dus niet verkeerd. Maar je kan cholesterol gemakkelijk beheersen, maar beter nog is het om transvetten te vermijden.

 

Hart- en vaatziekten zijn de killer nummer één in de geïndustrialiseerde wereld. Cholesterol wordt als het grote gevaar voor verharding en vernauwing van de bloedvaten beschouwd. Dat is wel juist, maar niet helemaal terecht. Pas als de bloedvaten beschadigd worden bv. door een tekort aan vitamine E, snelt cholesterol ter hulp om een beschermende laag aan te brengen aan de binnenkant van de bloedvaten, zodat er niets ergers kan gebeuren. Cholesterol is dus een reparatiemiddel.

Cholesterol, is de naam voor een scheikundige verbinding die is afgeleid van chole (gal) en streos (vast). De sterolen zijn een groep van scheikundige verbindingen die in een of andere vorm in alle plantaardige en dierlijke cellen voorkomen. Cholesterol is voor de gewervelde dieren de belangrijkste vertegenwoordiger van de groep van de sterolen. Het komt in de gal voor, zoals de naam aangeeft, maar het is ook het belangrijkste bestanddeel van vitamine D en een aantal hormonen die in de schors van de bijnieren worden gemaakt.

Vitamine D2 (ergocalciferol) voorkomt de Engelse ziekte, bevordert de resorptie en afzetting van calcium, vooral in de beenderen en het gebit. Vitamine D3 (cholecalciferol) voorkomt spierkrampen en stuipen. Vitamine D2 komt uit plantaardige sterolen, vitamine D3 uit dierlijke sterolen en ook via huidpigment met U.V.-straling van de zon.

De gevormde bijnierschorshormonen, Aldosteron verzorgt het evenwicht tussen Natrium- en Kaliumzouten.

Androsteron, veroorzaakt de secundaire geslachtskenmerken (bv. de mannelijke beharing). Cortison, komt tussen in de glucosestofwisseling en remt ontstekingen. Hydrocortison, verzorgt de vet- en eiwitstofwisseling en remt eveneens ontstekingen. Cortisteron, regelt de waterbalans.

Samen met andere vetachtige stoffen (de zogenaamde fosfolipiden) vormt cholesterol het hoofdbestanddeel van de wanden of membranen van vele typen cellen. We hebben dus cholesterol nodig. Het is derhalve geen verstandige maatregel om zomaar synthetische cholesterolverlagende middelen te nemen. Stel die vraag aan een arts, bij voorkeur iemand die thuis is in natuurlijke geneeswijzen.

Men kan veel beter op andere manieren proberen de cholesterol te beheersen, niet hem te verdrijven. De meerderheid van de cholesterol wordt door het lichaam zelf aangemaakt en een minderheid wordt door de voeding aangebracht. Door verstandig te eten en voldoende te bewegen kunnen we deze balans gunstig beïnvloeden. Maar het grotere gevaar komt van verzadigde vetten en transvetten in de plaats van cholesterol alleen. Transvetten zitten in koekjes, gebak, industrieel bereide maaltijden. Vermijd ze. En cholesterol kun je gemakkelijk op een natuurlijke wijze beheersen door gegiste rode rijst. Cholefort van Fytobell is daartoe erg interessant. Je vindt Cholefort van Fytobell in apotheken met CNK-bestelnummer: 2963-684. Je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

 

Kan je minderjarige zoon een brommer kopen, als je dat zelf te gevaarlijk vindt? Wat zegt de wet daarover?

 

Veel ouders zitten met grote vragen over hun bevoegdheid, over hun rechten en plichten, over de wijze waarop ze met hun kinderen moeten of mogen omgaan. Dat was vroeger veel eenvoudiger omdat ervaring, gezond verstand en sociale controle veel duidelijker waren. Tegenwoordig wordt alles bij wet geregeld en sommigen lopen er de kantjes af.

Zo is het niet gemakkelijk als ouder met opgroeiende jeugd, want de druk van hun vriendenkring noopt hen soms tot aparte en vaak gevaarlijke keuzes. Zo bijvoorbeeld: als je zoon van vijftien een brommer wil.

Ouders zijn daar meestal tegen gekant vanwege het gevaar, omdat ze vrezen voor de veiligheid van hun kinderen. Dit onderwerp levert thuis doorgaans discussies op en vaak ook ettelijke ruzies.

Puberende kinderen willen hun voornemen vaak echt uitvoeren en als ze er geen geld voor krijgen, zorgen ze er zelf voor door in het weekend en tijdens de vakantie te gaan werken als student bijvoorbeeld. Ze hebben dan geld genoeg gespaard voor bijvoorbeeld een occasietje waar ze zelf kunnen aan sleutelen, want een paar vrienden hebben dat ook zo gedaan en die crossen de zaterdag en zondag in de buurt rond.

Ouders houden dan hun hart vast dat er niets ernstigs zou gebeuren.

De vraag is evenwel: Kunnen jongelui buiten de wil van hun ouders om zo’n brommer kopen? Ze beweren dan wel dat ouders zich niet kunnen verzetten tegen hun voornemen, want dat de jeugd ook al zelfbeslissingsrecht heeft vanaf de leeftijd van vijftien. Kan dit zomaar en hebben ouders geen enkel wettelijk middel om hem tegen zichzelf te beschermen?

Wel de wet is duidelijk: Een minderjarige mag geen rechtshandelingen stellen. Iemand die meerderjarig is - en voor de hand liggend zijn dat zijn ouders - moet hem vertegenwoordigen. Wel zijn er uitzonderingen in de wet die de jongelui toelaten dagdagelijkse handelingen te stellen. Ze mogen natuurlijk een zakje snoep of friet, een cd, een radiootje kopen, of een brood en worst. Maar de aanschaf van een brommer valt niet onder de dagdagelijkse handelingen. Hier hebben de ouders wel degelijk zeggenschap over. Koopt de minderjarige zoon de brommer toch aan en oordeel je zelf dat zijn onderscheidingsvermogen niet voldoende is, dan kan je  naar de rechter stappen om de aankoop nietig te laten verklaren. Maar de rechter legt voor het onderscheidingsvermogen de grens gewoonlijk bij 12 jaar.

Als hij dus toch die brommer koopt, dan kan je alleen maar hopen dat hij geen domme dingen doet. Een goed gesprek vooraf zou eigenlijk beter zijn dan een stap naar de rechtbank.

 

Onze moderne levenswijze maakt het de lever niet gemakkelijk. Gelukkig is er Mariadistel om daar bij te helpen.

 

Onze gezondheid heeft vaak geen goede verstandhouding met onze moderne levenswijze. Het voedsel is vaak vet en zwaar, wordt rijkelijk bespoeld met alcohol, is gekleurd, geraffineerd, behandeld met smaakversterkers. We komen in contact met giftige stoffen, in de industrie, bij de hobby, op de werkvloer, in het huishouden, in de keuken, om dan nog niet te spreken over virussen en bacteriën, allerhande besmettingen die de lever kunnen bedreigen.

De lever moet dat allemaal zien te verwerken en te elimineren. Daardoor is het ook het meest ingewikkelde orgaan van het lichaam. Gelukkig is er in deze hoge nood ook Mariadistel of Carduus Marianus, een plant die in de natuur wordt aangetroffen en waaruit heel krachtige werkende medicijnen worden gemaakt die de lever een bijzondere bescherming geven, zelfs de levercellen helpen zich te regenereren en te herstellen. Mensen die zich moe en afgemat voelen, energie missen of een beschadigde lever hebben en geelzucht hebben gehad, zullen er zeker baat bij vinden.

Het hoofdbestanddeel van Mariadistel of Carduus Marianus is Silymarine. Het is een anti-hepatotoxicum, met andere woorden een bijzonder lever-ontgiftend middel. Het heeft dan ook een bijzondere heilzame invloed op de lever zowel preventief als curatief. Dat wil dus zeggen dat het zowel ter bescherming van de lever als in geval van ziekte nuttig is.

Mariadistel is dankzij het Silymarine een bijzonder krachtig natuurlijk middel. Het helpt bij chronische lever- en miltziekten, geelzucht, galstenen, is darmreinigend, actief tegen spataders en verlaagt de LDL-cholesterol. Het heeft een antitoxische en dus zuiverende werking in de bloedsomloop. Mariadistel is het meest actieve en dus het beste middel tegen allerlei leveraandoeningen, omdat het de levercellen krachtig herstelt. Dat is bewezen door dubbelblindproeven, ook door Belgische artsen en specialisten. Het stimuleert de leveractiviteit, helpt bij de ontgiftende functie en is zelfs in staat de levercellen te laten regenereren in geval van ziekte. Mariadistel past dus ideaal in een lever-reinigingskuur. Zowel op lever als op galwegen heeft Carduus een directe invloed. De galsecretie wordt geprikkeld zodat vetten en zware spijzen gemakkelijker verteren.

Het past ook in de behandeling van algemene lichaamszwakte, gebrek aan eetlust en... zwangerschapsbraken. Ook bij slechte stoelgang en geelzucht is het een onontbeerlijk middel, omdat het in geval van leverontsteking de ziekte behoorlijk verkort. En wat belangrijk is: het is een volkomen onschadelijk middel.

Een uitstekend natuurlijk preparaat om de lever te helpen in deze moeilijke taak is Cardubell van Fytobell, op basis van o.a. Mariadistel. Je vindt het in apotheken met CNK-bestelnummer: 2899-870. Of je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com.

 

Hop heeft rustgevende eigenschappen en wordt in de natuurgeneeskunde recent ook aangewend tegen problemen van de menopauze en om prostaatproblemen te voorkomen.

 

Hop geeft niet enkel aan bier zijn typische smaak, het siert de velden en tuinen en het heeft ook een geneeskrachtige toepassing: het kalmeert, bevordert de natuurlijke slaap en is bovendien nog lekker ook. In Engeland vind je zelfs hopbars waar alle soorten gerechten: van ijs tot thee en pannenkoeken met hop zijn bereid. Hopbloemen zijn ook een leuke versiering met vele toepassingen.

Hop is een tweehuizige plant. Dat betekent dat er vrouwelijke en mannelijke planten zijn. De vrouwelijke bloemen vormen de zogenaamde hopbellen en zijn van belang voor de bierbereiding. Het is niet goed als er zaad in de bellen aanwezig is, omdat dit het bier een ongewenste smaak geeft. Daarom bestaat er in België een wettelijke bepaling die verbiedt mannelijke planten te telen. België is namelijk een van de belangrijkste hopproducenten.

Bier wordt op smaak gebracht met de onbestoven vrouwelijke bloemen van hop. Daarom deze waarschuwing: mannelijke planten en wilde hop mogen niet geteeld worden in gebieden waar commerciële hopcultures te vinden zijn, in verband met de eisen van brouwerijen!

Als artsenijgewas is hop zo mogelijk nog langer in gebruik dan als culinaire plant. Indianen uit Noord-Amerika gebruikten het gewas tegen slapeloosheid en tegen pijn. In Europa werden hopextracten aanbevolen tegen pijn, huidinfecties en geelzucht. Met name de bloemen zijn goed tegen slapeloosheid.

Hop is een prima potplant die het uitstekend doet in wat forsere kuipen. Bonte hop staat erg decoratief en kan zelfs binnenshuis in een lichte serre worden gehouden. De plant komt er echter zelden in bloei.

Geef in de zomer ruim water en zorg voor stokken waar de plant tegenop kan groeien. Het gewas heeft behoefte aan veel voeding. Geef vloeibare mest van het late voorjaar tot halverwege de zomer.

In de winter mag de potgrond vrijwel uitgedroogd raken. Zet de pot of kuip dan op een koele plek weg, bijvoorbeeld in de garage of de koude bak.

Hop is een opwekkend kruid, is urinedrijvend en is goed tegen pijn en kramp. Uitwendig wordt hop gebruikt tegen huidinfecties, eczeem, herpes en beenzweren. Hopthee werkt kalmerend, vooral in combinatie met valeriaan. Dezelfde combinatie is goed voor de behandeling van verkoudheid. De thee werkt ook goed tegen spanning, angst en irritatie. Koude hopthee, een uur voor de maaltijd gedronken, is uitstekend voor de spijsvertering.

Recent heeft men ook fyto-oestrogenen ontdekt in hop die nuttig zijn bij de behandeling van klachten van de menopauze. Je vindt hop o.m. in het natuurlijke preparaat van Fytobell, genaamd Menobell. Je vindt het in apotheken met CNK-bestelnummer 2223-188 of je kan het ook online bestellen via www.almed.be of via www.boverte.com

 

Weinig materialen zijn geschikt om winter en zomer onbeschermd buiten te blijven staan. Teak is dat wel en het blijft mooi, maar je moet het met verstand en zachtheid reinigen.

 

Er zijn weinig materialen die bestand zijn tegen allerlei weersomstandigheden: van de hete zomer, tot het natte tussenseizoen en de winterse kou en sneeuw. Welke tuinmeubelen mag je dan nog onbeschermd onder alle weer en wind buiten laten staan? Er is er eentje: het meubilair gemaakt van teakhout. Dat is een tropische houtsoort die weinig onderhoud vergt en ook geschikt is om het hele jaar buiten te staan.

Dat betekent evenwel niet dat het hout niet verandert van kleur, of van uitzicht door de verschillende weersomstandigheden. Het grote voordeel is evenwel dat je teakhouten meubelen gemakkelijk kan reinigen, zelfs als ze de hele winter onbeschermd buiten hebben gestaan.

Teak heeft weinig onderhoud nodig. Eigenlijk hoef je teakhout nooit te kuisen, want als je dat niet doet, dan krijgt het op de duur een prachtige zilveren toets die zo eigen is aan teakhout.

Sommigen gaan er op los met de hoge drukspuit, maar dan zal de zachte kern uit het hout verdwijnen, ziet het er wel mooi uit van ver, maar heeft het een hobbelige oppervlakte gekregen en zal snel zijn mooi uitzicht gaan verliezen.

Als je teak er altijd goudgeel en als nieuw hout wil laten uitzien, kan je gewoon lauwwarm water nemen en met een groen schuursponsje (waarmee je kookpotten reinigt in de keuken) afwrijven. Je mag detergent gebruiken, maar dat hoeft zelfs niet. Op die manier krijg je het teak schoon en blijft het oppervlakte onbeschadigd effen. Wat je nooit mag doen: teak inwrijven met olie. Als je daaraan begint, zit je nooit nog zonder werk. Het teakhout wordt dan zwart, de olie kruipt naar binnen tussen de kiertjes en je hebt het zitten. Teak is al een olieachtige houtsoort en die hoef je dus helemaal niet in te oliën. Gewoon wrijven met water en het ziet er weer als nieuw uit.

 

Een schroef in hout draaien lukt meestal wel, maar soms gaat het hout splijten. Dat komt omdat je niet de juiste schroef hebt gebruikt.

 

Alles is tegenwoordig peperduur geworden. Sinds de invoering van Euro is het hek van de dam. Velen ontkennen dat, maar je moet maar eens vergelijken. Ook karweien of klussen die in het huis moeten worden uitgevoerd, kosten stukken van mensen, op voorwaarde dat je dan nog een vakman te pakken krijgt.

Waarom zou je het niet zelf doen? Want de slogan zegt trouwens: wat je zelf doet, doe je meestal beter. Dat klopt, op voorwaarde dat je het juiste materiaal gebruikt en uiteraard de nodige kennis hebt. Die twee voorwaarden zijn trouwens aan elkaar gelinkt.

Een eenvoudige klus is bijvoorbeeld een schroef in hout schroeven. Dat lukt meestal wel, vooral ook omdat er tegenwoordig handige elektrische schroevendraaiers zijn. Je hoeft dus niet meer te sukkelen en je hand kapot te draaien aan een gewone schroevendraaier.

Maar wat merk je? Ondanks het feit dat je de schroef er juist hebt ingezet, begint het hout te splijten. Dat komt omdat je ofwel te dicht bij de rand hebt geschroefd, ofwel omdat je de verkeerde soort schroef hebt gekozen.

Waar moet je nu op letten?

Als je schroeven in hout wil schroeven, dan gebeurt het inderdaad vaak dat het hout gaat splijten. Er kunnen twee oorzaken zijn: ofwel is de schroef te groot, ofwel gebruik je niet de juiste schroef. Tegenwoordig bestaan schroeven die evenwijdig zijn en niet conisch.

Evenwijdige schroeven dienen eigenlijk voor spaanderplaat. Als je die gebruikt in volle planken, dan gaat het hout splijten. Je kan dat voorkomen door eerst een fijner gaatje te boren dan de schroef dik is. Op die manier voorkomen je dat het hout gaat splijten als je er de schroef indraait. Als je in de doe-het-zelf-zaak schroeven koopt, moet je eerste uitleg vragen over welke schroef voor je karwei het best geschikt is. Want zo zijn er verschillende metalen die niet voor alle klussen van toepassing zijn. In een vochtige omgeving heb je bijvoorbeeld andere schroeven nodig en in gipskarton moet je andere schroeven gebruiken. Het is dus niet zo vanzelfsprekend, maar in de handel heeft men daar een gepaste oplossing voor.

 

Munt is een veelzijdig kruid. Het is lekker in de keuken, maar ook gezond bij natuurgeneeskundige toepassingen.

 

Kruiden maken in veel schotels het verschil. Munt is daar een goed voorbeeld van, want munt is lekker in veel spijzen en ook als thee. Maar het is ook gezond!

Munt is namelijk een veelzijdig en lekker kruid met buitengewone eigenschappen. Zowel in een open geurschaal, als thee, voor de gezondheid en de spijsvertering, als verfrissende lekkernij, als keukenkruid, overal heb je pepermunt nodig en wordt het gewaardeerd. Je kan het zowel vers als gedroogd gebruiken, dus het hele jaar door. Het wordt overal ter wereld gevonden en ook bij ons als cultuurplant gekweekt, maar je vindt het ook nog in het wild, langs bosranden en op vochtige plaatsen.

De gekweekte pepermunt is het sterkst aromatisch. Die is te herkennen aan de geur: als men een blad tussen de vingers wrijft. Smaak, want teveel smaakt bitter. De medische eigenschappen en heilzame werking.

Munt vermenigvuldigt zich door wortelstokscheuring of zaad. Munt bevat menthol (etherische olie) terpeenalcohol, ook kamfer en tymol, cineol, limarene, looi- en bitterstof.

Munt is verfrissend, opwekkend maar kalmeert ook de zenuwen; krampopheffend (nerveuze maag), bevordert de vertering, antiseptisch, pijnstillend (migraine, tandpijn), maagversterkend, galafscheidend, verheldert het hoofd, antispasmodisch bij slijmvliesontsteking, windverdrijvend, slijmoplossend, reinigt, stilt kramp, vermindert opgezette buik, goed tegen koliek en diarree.

Munt heeft vele toepassingen is zeer gezond, maar mag omwille van zijn kracht niet gebruikt worden voor kinderen onder de twee jaar, ook de zalf niet!

Verse munt langs een  muur, houdt muizen weg. Pepermuntthee is een smakelijk vervangmiddel voor gewone thee. Past bij zoete gerechten zonder andere smaak. Bijzonder geschikt om te koken met knol, spruit. 

De verse bladeren kunnen in salades (zoals dragon) bij zoete gerechten. Gehakte muntblaadjes zijn lekker in linzensoep, bij rosbief, lamsvlees en paling. Munt wordt ook verwerkt in kauwgom, tandpasta, snoep, suikers, eau de cologne.

Ook in de natuurgeneeskunde maakt men er gebruik van.

Om een frisse adem te krijgen: Een kop muntthee + 1/2 water + 1/2 azijn, is uitstekend tegen slechte adem.

Een blad kauwen, 8 tot 10 per dag.

Bij bronchitis: Inhaleren van 40 à 50 g blad per liter kokend water. Uiteraard moet in ernstige gevallen altijd een arts worden geraadpleegd.

 

Van in de jeugdjaren wordt de basis gelegd voor moeilijkheden met de rug in latere jaren: als je een zware boekentas steeds aan dezelfde kant van het lichaam draagt is er risico op scoliose.

 

Ondanks de digitalisering van de maatschappij worden de boekentassen van de jongeren steeds zwaarder: steeds meer papier, steeds meer boeken, steeds meer accessoires. Het gevolg is dat de jeugd krom loopt onder het gewicht. Verstandige ouders kiezen daarom voor een elegante en modieuze oplossing: een rugboekentas.

Te zware boekentassen en vooral ook houdingsfouten in de klas en thuis aan de studietafel zijn er verantwoordelijk voor dat de helft van onze schooljeugd last heeft van een slechte rug, scheefgroei, scoliose.

Tijdens de jeugdjaren zullen ze daar weinig last van ondervinden, maar naarmate het kind opgroeit tot volwassene en later in de volwassen leeftijd zelf kan dat voor grote problemen zorgen. Ischias of chronische rugpijn kunnen op volwassen leeftijd het gevolg zijn.

Daarom kan men de jeugd beter met een rugboekentas naar school sturen en er vooral ook op letten dat de vracht boeken beperkt wordt tot wat men die dag echt nodig heeft. Een bezoek aan een chiropractor of een goede kinesitherapeut is geen overbodige luxe om de jongere te leren omgaan met zware gewichten en vooral ook een juiste houding aan te leren aan het bureau en de tafel op school.

In Duitsland is het al lang een gewoonte dat schooljeugd gebruik maakt van een rugboekentas in de plaats van dat ze de zware last torsen aan één kant van het lichaam. Ook in rugboekentassen zijn er mooie kleuren en ontwerpen. Bovendien wordt door de rugboekentas de rug in een fysiologisch correcte houding gedwongen.